PT-Träning

PT-grupp "Stark"

Frida erbjuder PT-träning i grupp om 5 personer.

15 gånger varje tisdag kl 17:15-18:15

1500 kr

PT-grupp "Tjej"

Frida erbjuder en PT-träng enbart för tjejer om max 5 personer

15 gånger torsdagar 18:30-19:30

1500 kr